NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE REEFKIG SOLUTIONS SRL - Politică de confidențialitate www.reefkig.com

1. INTRODUCERE

În acest document vă informăm despre modul în care Reefkig Solutions SRL – (Reefkig sau Furnizorul) prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră - Utilizatorul (care poate fi atât Clientul, cât și orice angajat, reprezentant, consultant, colaborator sau agent autorizat de acesta să utilizeze Serviciul și căruia i-au fost furnizate date de identificare (nume utilizator și parole) de către Client sau de către Furnizor, la cererea expresă a Clientului).

Vă rugăm să citiți în întregime acest document și să vă asigurați că îl înțelegeți. În situația în care aveți neclarități cu privire la conținutul documentului, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact indicate la punctul 9 de mai jos.

Termenii cu majuscule care nu sunt definiți în prezentul document vor avea sensul alocat în TCG.

2. DATELE DUMNEAVOASTRĂ PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII

I. Derularea Contractului

În cele mai multe cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea furnizării Serviciilor prin intermediul Aplicației. Datele pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră, includ: numele și prenumele; număr de telefon; adresa de email; alte date incluse în facturile emise către dumneavoastră. Temeiurile prelucrării datelor de mai sus sunt încheierea și executarea contractului de dintre noi și Beneficiar (concretizat în Termenii și Condițiile Generale), având ca obiect furnizarea Serviciilor prin intermediul Aplicației.

II. Gestionarea plăților

Serviciile de procesare a plăților permit Furnizorului să proceseze plățile cu card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace. Pentru a asigura o mai mare securitate, noi împărtășim numai informațiile necesare pentru a executa tranzacția cu intermediarii financiari care gestionează tranzacția. Unele dintre aceste servicii pot, de asemenea, permite trimiterea de mesaje cronometrate către Utilizator, cum ar fi e-mailuri care conțin facturi sau notificări privind plata.

III. Infrastructură de găzduire

Acest tip de serviciu are ca scop găzduirea de date și fișiere care permit anumite funcționalități ale Aplicației, precum și furnizarea unei infrastructuri gata pregătite pentru a rula anumite caracteristici sau părți din aplicație. Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere distribuite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației reale în care sunt stocate datele personale.

În acest scop, este folosit DigitalOcean (DigitalOcean Inc.). DigitalOcean este un serviciu de găzduire furnizat de DigitalOcean Inc. Datele cu caracter personal colectate: diverse tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului. Locul procesării: Germania - Politica de confidențialitate.

IV. Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje

Acest tip de serviciu face posibilă administrarea unei baze de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu Utilizatorul. Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date cu privire la data și ora la care mesajul a fost vizualizat de Utilizator, precum și când Utilizatorul a interacționat cu acesta, cum ar fi făcând clic pe linkurile incluse în mesaj.

În acest scop, utilizăm SendGrid (Twilio Inc.). SendGrid este un serviciu de infrastructură de e-mail oferit ca un supliment pentru Twilio pe care îl puteți utiliza pentru a trimite e-mailuri personalizate, one-to-one de e-commerce sau e-mailuri tranzacționale automatizate. Datele cu caracter personal colectate: diverse tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului. Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate.

V. Prelucrarea datelor după încetarea Contractului

Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute sau negocieri.

În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime. În acest caz, datele pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră pot include: numele și prenumele; adresa de domiciliu; alte date incluse în facturile emise către dumneavoastră.

VI. Realizarea unor operațiuni corporative

În cadrul unor operațiuni de vânzare a părților sociale, restructurare și a altor activități similare, putem prelucra datele dumneavoastră prin divulgarea către anumiți consultanți, potențiali cumpărători, autorități publice sau alte persoane. Temeiul prelucrării este fie interesul nostru legitim de a participa în mod eficient la astfel de operațiuni corporative, fie îndeplinirea unor obligații legale.

VII. Rezolvarea unor cereri sau întrebări ale dumneavoastră

Dacă ne trimiteți orice cereri ori întrebări, vom prelucra datele dumneavoastră pentru a le putea soluționa. În aceste cazuri, datele prelucrate pot include: nume, prenume; adresă de email, conținutul cererii dumneavoastră. Temeiul prelucrării este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră.

VIII. Cookies

Site-ul www.reefkig.com utilizează module cookie pentru a asigura o experiență personalizată a Utilizatorului, salvand unele preferințe pe care dumneavoastră le manifestați atunci cand accesați site-ul. De fiecare dată când accesaţi pagina, site-ul web va trimite cookie-uri pe computerul dumneavoastră și va accesa astfel de module cookie.

Pe site-ul www.reefkig.com, cookie-urile sunt utilizate în diferite locații pentru a oferi servicii personalizate, mai eficiente și mai sigure. Cookie-urile sunt potrivite pentru a produce statistici agregate anonime care ne ajută să înțelegem mai bine modul în care oamenii folosesc paginile Reefkig, permițându-ne să îmbunătățim structura și conținutul acestor pagini.

Cu toate acestea, informațiile preluate nu sunt suficiente pentru identificarea personală a vizitatorilor. În conformitate cu politica de securitate a companiei Reefkig, cookie-urile sunt protejate împotriva accesului neautorizat de către terți.

  1. Cookies de la terți. Google Analytics. Serviciile conținute în această secțiune permit Furnizorului să monitorizeze și să analizeze traficul web și poate fi utilizată pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

Google Analytics cu IP anonimizat (Google Inc.) Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea Reefkig Budgets, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și a le împărtăși cu alte servicii Google. Google poate utiliza Datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.

Această integrare a Google Analytics anonimizează adresa dvs. IP. Acționează prin scurtarea adreselor IP ale utilizatorilor din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa IP completă va fi trimisă unui server Google și scurtată în SUA.** **Date personale colectate: Cookie-uri și date de utilizare. Locul procesării: SUA - Politica de confidențialitate.

Temeiul prelucrării datelor personale colectate prin cookies este consimțământul dumneavoastră.

3. SURSA DATELOR

Primim chiar de la dumneavoastră majoritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Aceste categorii de date sunt următoarele: numele și prenumele; număr de telefon, adresa de email. În acest caz, temeiul prelucrării este necesitatea executării contractului de prestări servicii dintre noi și dumneavoastră.

4. DIVULGAREA DATELOR

Reefkig asigură confidențialitatea tuturor datelor introduse de către dumneavoastră pe parcursul utilizării aplicației. Datele vor fi folosite exclusiv pentru a furniza serviciile contractate. Datele nu vor fi transmise către alte entități fără acordul expres și prealabil al Beneficiarului, cu excepția celor menționate aici și a situației în care Reefkig este obligat de o prevedere legală să furnizeze anumite informații.

5. STOCAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Vom păstra datele dumneavoastră potrivit politicii noastre de stocare a datelor cu caracter personal, perioada stocării fiind diferită în funcție de scopul pentru care le folosim și de categoria de date. Politica noastră are la bază prevederile legale (inclusiv legislația protecției datelor cu caracter personal).

Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi normele de contabilitate sau arhivare) ne impune să stocăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp. Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită într-o lege, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

6. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Datele sunt prelucrate la sediul Furnizorului și în orice alte locuri unde se află părțile implicate în prelucrare. În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor acestuia într-o altă țară decât cea proprie.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre baza legală a transferurilor de date într-o țară din afara Uniunii Europene sau oricărei organizații internaționale guvernate de dreptul internațional public sau înființate de două sau mai multe țări, precum ONU, și despre măsurile de securitate luate de către Furnizor pentru a proteja datele.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

  • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul să accesați datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau copii ale acestora. De asemenea, aveți dreptul să obţineți de la noi informaţii privind natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
  • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt exacte.
  • Dreptul la ştergerea datelor. Aveţi dreptul să obțineți ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
  • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
  • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul să obțineți către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
  • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu acordul dumneavoastră, aveţi dreptul să vă retrageți consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere.
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Pentru a vă exercita drepturile și, în situațiile în care vă prelucrăm datele cu consimțământul dumneavoastră, pentru a vă retrage acordul, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact de mai jos. De asemenea, în măsura în care aveți nevoie de informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

8. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră la care facem referire în acest document. Aveți libertatea de a decide ce date alegeți să ne transmiteți. Totuși, dacă nu ne oferiți datele pe care le-am solicitat la punctele 2 (I) – (IV) de mai sus, atunci nu va fi posibil pentru noi să vă oferim serviciile noastre menționate mai sus – acestea fiind esențiale pentru încheierea contractului dintre noi și dumneavoastră.

9. INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE COLOECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

Informații suplimentare despre datele personale ale Utilizatorului Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, noi putem furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere.

Jurnalele de sistem și întreținerea. În scop de operare și întreținere, Furnizorul și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu aplicația (jurnalele de sistem) folosind alte date cu caracter personal (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Cum sunt gestionate cererile „Nu urmăriți” Furnizorul nu acceptă cererile „Nu urmăriți”. Pentru a stabili dacă oricare dintre serviciile terțe pe care le utilizează respectă cererile „Nu urmăriți”, vă rugăm să analizați politicile lor de confidențialitate.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate Furnizorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii săi de pe această pagină și, eventual, în Aplicație și / sau - în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal - trimițând o notificare către Utilizatori prin orice mijloc de contact disponibil Furnizorului. Este recomandat să verificați deseori această pagină, referindu-ne la data ultimei modificări enumerate în partea de jos. În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Furnizorul va colecta un nou acord din partea Utilizatorului, dacă este necesar.

10. DATELE NOASTRE DE CONTACT

Datele noastre de contact. Denumire completă: Reefkig Solutions SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Strada Vespasian, nr. 47, Camera 5, adresă de email: contact@reefkig.com; site: www.reefkig.com.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul societății. Prenume și nume: Ionuț Radu Munteanu; adresă de email: ionut@reefkig.com.